Khách hàng từ Dubai cho dự án trung tâm mua sắm

September 27, 2018
tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng từ Dubai cho dự án trung tâm mua sắm
Chào mừng bạn bè Dubai! Hôm nay chúng tôi có cuộc họp cho dự án trung tâm mua sắm của họ trong nhà máy của chúng tôi. Một cuốn hồi ký tốt cho nhau. Cảm ơn bạn và tin rằng chúng tôi có thể thực hiện một công việc tuyệt vời cho bạn!